top of page

Professor Sir Ken Robinson, beroemd van zijn Ted-Talk How Today’s Schools Kill Creativity zegt over de toekomst van het onderwijs het volgende: ‘het enige wat we weten over de toekomst is dat ze onkenbaar is en dat wat vroeger werkte niet noodzakelijk morgen zal werken. Daarom zijn de belangrijkste eigenschappen die we morgen nodig zullen hebben flexibiliteit en creativiteit in al haar vormen.’

Volgens Robinson, zo betoogt hij

ook in zijn boek The Element, zijn

leerlingen pas in staat om te

leren wanneer ze in ‘hun element’

zijn. Die toestand, niet te verwarren met louter psychologisch welbevinden, komt slechts tot stand wanneer er bij hen een symbiose is tussen aangeboren talent en persoonlijke passie: ‘Wanneer mensen in hun Element zijn, voelen ze zich het meest zichzelf, zijn ze geïnspireerd en bereiken ze hun hoogste potentie’ Het is pas wanneer een leerling het gevoel heeft dat wat hij graag doet aansluiting vindt bij waar hij of zij aanleg voor heeft dat het beste in hem of haar naar boven komt.

Vandaag kwaliteitsvol onderwijs aanbieden voor morgen

Is daarmee de kous af? Begeleiden wij op het OLV onze leerlingen louter tot flexibele en creatieve denkers? Neen. Het onderwijs van morgen heeft nog een derde sleutel nodig om de volledige potentie van onze leerlingen te ontgrendelen: ‘intellectuele nieuwsgierigheid’. Deze eigenschap, het willen weten, niet om zesjes, zeventjes, achtjes of zelfs negentjes te behalen, maar wel omdat het leren zelf opwindend is, vormt samen met creativiteit en flexibiliteit de derde pijler van het

toekomstgericht onderwijs op onze school. Pamela Hieronymi, filosofieprofessor aan UCLA en Stanford zegt: ’onderwijzen is niet

gewoon de overdracht van kennis of ideeën. Eerder is het het trainen van de geest om met die kennis en ideeën om te gaan.’

Dat maakt van onze leerkrachten coaches, persoonlijke trainers in intellectuele fitness en van onze school, het OLV, de aangewezen fitnessschool voor de geest van uw kind.

Op het OLV leren wij jonge mensen het plezier van het denken zelf.

bottom of page