Alle richtingen op het OLV zijn volzet voor het schooljaar 2021/22 BEHALVE nog een paar plaatsen in:

  • 3 Bedrijfswetenschappen, 3 Latijn, 3 Moderne Talen, 3 Natuurwetenschappen

  • 4 Economie, 4 Wetenschappen, 4 Latijn

  • 5 Economie, 5 latijn, 5 Wetenschappen, 5 Kantoor

  • 6 ASO, 6 handel, 6 kantoor

  • 7 Business Support​

affiche-zonder-snijtekens.jpg

Eerste jaar secundair schooljaar 2022-2023

Digitaal aanmelden en inschrijven

Beersel – Halle – Lennik – Roosdaal – Sint-Pieters-Leeuw - Sint-Genesius-Rode

Nu de regelgeving en de tijdslijn inschrijvingen in het secundair onderwijs officieel bekend zijn, willen we u graag op de hoogte brengen wat nodig is om uw kind komend schooljaar in te schrijven in het eerste jaar secundair.

Aanmeldperiode:

Vanaf 28/03/22 (14.00 uur) t.e.m. 25/04/22 (14.00 uur)

Alle leerlingen, inclusief de voorrangsgroepen (*), kunnen zich via www.aanmelden.school digitaal aanmelden voor verschillende scholen van hun keuze.

 

Bekendmaking toegewezen school:

05/05/2022

Elke aangemelde leerling ontvangt via mail of post het resultaat van de aanmelding (toegewezen school) en de uitnodiging om hun ticket om te zetten in een inschrijving (controleer best uw SPAM).

 

Inschrijvingsperiode:

Tussen 09/05/2022 en 02/06/2022

Definitieve inschrijving: afhankelijk van de geldende Coronamaatregelen zal de inschrijving online gebeuren via www.aanmelden.school of op afspraak op school. Raadpleeg hiervoor zeker vóór 09/05/2022 de schoolwebsite.

 

Vrije inschrijvingen:

Vanaf 09/05/2022

Leerlingen die tijdens de aanmeldperiode nog niet aangemeld zijn, kunnen vanaf 09/05/2022 

via www.aanmelden.school opnieuw de vraag tot inschrijving indienen.

Ø  Heeft de school vrije plaatsen, dan kan uw zoon en/of dochter onmiddellijk inschrijven.

Ø  Heeft de school geen vrije plaatsen, dan wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.

 

 

(*) In de regelgeving genieten broers en zussen van onze eigen leerlingen (secundair onderwijs) en kinderen van personeelsleden opnieuw voorrang om in te schrijven in 1A en/of 1B. De voorrangsregel geldt voor leerlingen van dezelfde leefeenheid, dus ook voor halfbroers, halfzussen, stiefbroers en stiefzussen.

De leerlingen van de voorrangsgroepen worden prioritair geordend.

OPGELET: broers, zussen en kinderen van personeelsleden moeten dus ook aanmelden!!

 

Meer informatie over aanmelden en inschrijven schooljaar 2022-2023 vind je op

Tweede tot en met zevende jaar secundair schooljaar 2022-2023

Start aanmelding vanaf 7 juni 2022 om 8.30u.
Aanmelden kan via volgende link: deze zal doorgegeven worden voor 7 juni.

De directie zal begin juli laten weten of de aanmelding omgezet kan worden in een effectieve inschrijving.