top of page

Leerlingenbegeleiding

 

Binnen zijn leerproces wordt elke leerling in eerste instantie begeleid door de vakleraar. Die vakleraar heeft ook oog voor het algemeen functioneren van iedere individuele leerling op school. Hij of zij staat als lid van het lerarenteam in nauw contact met de klastitularis. De vakleraar en/of klastitularis zijn dan ook het eerste aanspreekpunt bij eventuele vragen en zorgen op het vlak van leren en mentaal en fysiek welbevinden. Ook wanneer leerlingen een keuze dienen te maken in hun studieloopbaan, vormen zij de eerste lijn om leerlingen hierin met informatie en advies stap voor stap bij te staan.

In tweede instantie kunnen alle partijen rekenen op ondersteuning door de leerlingenbegeleider. Iedere vakleraar, klastitularis, leerling of ouder kan (op eigen initiatief) een beroep op doen op deze persoon. Omgekeerd kan de leerlingenbegeleider ook met elk van hen contact opnemen bij vragen of bezorgdheden. De leerlingenbegeleider overlegt dagelijks met de directie en neemt deel aan het tweewekelijkse zorgoverleg waarbij ook een vaste medewerker van het CLB aanwezig is.

Als brugfiguur staat deze CLB-medewerker het schoolteam bij om de zorg voor een leerling intern verder op te nemen of om de leerling extern door te verwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Samen met u als ouder begeleiden we zo als een sterk team de ons toevertrouwde jonge mensen met hart en ziel op hun weg naar volwassenheid.

 

Studie

Leerlingen kunnen zich begin september inschrijven voor de studie. Deze gaat door op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.35-17u en wordt begeleid door een secretariaatsmedewerker.
Van de leerlingen verwachten we dat ze zelfstandig werken aan taken en opdrachten en dat ze zich voorbereiden op toetsen.

 

Project huiswerkklas

Sommige leerlingen (eerste graad) hebben meer begeleiding nodig. Voor hen organiseren we de huiswerkklas. Dit is een begeleid uurtje waarbij een leerkracht de leerling de nodige ondersteuning biedt.
Titularissen, ouders en/of leerlingen kunnen vragen om naar dit begeleidingsmoment te komen.

 

Project Leerlingen helpen leerlingen

Leerlingen van het 6e jaar engageren zich om 1 middag per week extra uitleg te geven in diverse vakken aan leerlingen van de 1e graad die zich hiervoor inschrijven. Er wordt 1 op 1 gewerkt waardoor de leerlingen gericht vragen kunnen stellen. Op voorhand wordt het thema doorgegeven zodat de laatstejaars de leerstof die ze zullen doornemen kunnen voorbereiden. Dit is een van de projecten die in het “project engagement” is opgenomen. Wij motiveren de leerlingen van 6 ASO om zich vrijwillig in te zetten voor een project en namen dit op in hun programma omdat wij het aanscherpen van deze competentie belangrijk vinden in de ontwikkeling van onze studenten.

 

Project uitdagingen

Sommige leerlingen hebben nood aan extra uitdagingen. Voor hen organiseren we in de eerste graad extra lessen (Grieks, Russisch, Spaans, informatica,…) waar zij kans krijgen om nieuwe horizonten te verkennen.
In overleg met de klassenraad worden zij vrijgesteld van 1 of meerdere lesuren in het normale pakket.
We verwachten wel dat zij in staat zijn om de gemiste leerstof zelfstandig bij te werken.
Het nieuwe, uitdagende mag uiteraard geen gevolgen hebben voor het basisaanbod van de leerstof.

bottom of page