top of page
Anker 1

Wie zijn we?


Een groep enthousiaste ouders uit de 3 schoolafdelingen (kleuter-, lagere en middelbare school)

 • Katrien Mosselmans (voorzitter) 0479 87 99 04

  • mama van Niels, Robbe (5C) en Max (2C)

 • Ilse Dereu (secretaris)

  • mama van Kiyara (5 ECMT) en Liam (L6A)

 • Wendy De Bontridder (penningmeester)

  • mama van Lyna (1F Latijn) en Robbe (L4C)

 • Xavier Tournet, papa van Gaston (L1A)

 • Johan Berckmans, papa van Ines (L1B) en Elien (L6C)

 • Marie-Laure Santos, mama van Rebecca (2 Latijn B)

 • Margot Weemaels, mama van Floor (K3A) en Nell (onthaalklas)

 • Koen Bert, papa van Julyan (L2C), Alessya (L5C) en Kyara (Sec 1G)

 • Lotte Demunter, mama van Renée (L1A) en Maurice (K1C)

 • Sofie Vanden Borre, mama van Louis (K3B) en Cleo (K1E)

 • Katia Maddens, mama van Nicolas (Latijn 2F)

 • Elisabeth Minjauw, mama van Chloé (L1C) en Benjamin (K2A)


 

Anker 2
Anker 3

Wat doen we?


De basisdoelstelling van het Oudercomité is, in een open en neutrale sfeer, het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en de school, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen van de school voor ogen.
We hopen als oudercomité mee te zorgen voor een positieve sfeer op school waar leerlingen en ouders zich goed voelen. We willen een brug maken tussen de ouders en het schoolteam en –bestuur. Concreet betekent dit dat het Oudercomité de volgende kerntaken zal opnemen:

 • Alle ouders informeren over de activiteiten en de onderwerpen die ons bezig houden. 

 • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.

 • De school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.

 • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden. Het Oudercomité onthoudt zich principieel van elke inmenging in de specifieke onderwijstaken van leerkrachten en directie.


 

We vergaderen maandelijks. De verschillende activiteiten worden in werkgroepen voorbereid en uitgewerkt.   
Alle ouders zijn van harte welkom om het oudercomité te versterken. Indien vergaderingen je wat afschrikken of je deze te tijdrovend vindt, kan je toch actief meewerken bij een van onze activiteiten. We zoeken steeds helpende handen tijdens de klusjesdag, als fotograaf voor onze schoolkalender, als leesouder, om online bijles Frans te geven in de secundaire school of als lid van één van onze werkgroepen: social media, kalender, vaderdagpakket, kerstrozen, fuif ...
Voelt u zich geroepen… om een handje te helpen… om eens mee te komen luisteren? Contacteer ons vrijblijvend. 

IMG_1634.jpg
bottom of page